O nás

Milé dámy,

dovolte mi přivítat Vás na webových stránkách našeho centra pro ženy. Mé jméno je Martina Rathouská a jsem současnou majitelkou Sportovního centra v Petrovicích.

Petrovické centrum vzniklo v září 2014 a do července 2020 byla majitelkou Karolína Koublová a od 1.8.2020 jsem to já, Martina Rathouská. Naše centrum je  určeno ženské klientele až na několik málo lekcí smíšených :). Máme kvalifikované instruktorky, které se obdivuhodným způsobem posouvají a drží krok s trendy současné pohybové edukace, které se vzájemně doplňují a vytváří tak místo, kde ženy ženám pomáhají plnit jejich přání, najít okamžik odpočinku, zastavení, najít nová přátelství a zároveň udržet cíle, touhy a předsevzetí, které předsevzaly. Zvu Vás do našeho centra, prostoru pro tělo i duši. Úkoly a starosti všedních dní proto prosím zanechte za našimi dveřmi a svou lekci si užijte v zastavení přítomnosti :)

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.