Břišní pekáč

zpět na seznam

Cvičení "Břišní pekáč" je určen všem věkovým kategoriím, začátečníkům i pokročilým cvičenkám, všem, kteří chtějí posílit problémové partie a zejména zpevnit bříško a pánevní dno. Lekce neobsahuje aerobní část, pouze lehké zařátí na úvod. Lekce se skládá ze statických cviků na aktivaci hlubokého stabilizačního systému (HSS) – na nestabilní ploše, výdrže ; posilovacích cviků na všechny skupiny břišních svalů (přímé, šikmé), tyto cviky kompenzujeme posilováním zádových a mezilopatkových svalů.

Klademe velký důraz na techniku dýchání a správné provedení cviků.

Lekce obsahuje vždy posilování ostatních problematických partií – hýžďové svaly, vnitřní strana stehen, paže , prsní svaly.

Cvičíme zejména vahou vlastního těla nebo s malými zátěžemi (činky, overbally, gumičky)

Délka lekce je 55 minut včetně stretchingu.

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.